Cine poate deveni donator?

Conditii minime

Criterii de excludere permanentă

Criterii de excludere temporară

Criterii suplimentare de excludere pentru donatorii de componente sanguine prin afereză